» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2016. годину

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину

Акти градских општина Звездара
27

Одлука о измени Статута Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
28

Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
28

Одлука о измени Одлуке о пружању правне помоћи

Акти градских општина Звездара
29

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
29

Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2017. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2016. години

Акти градских општина Звездара
29

Одлука о буџету Градске општине Земун за 2017. годину

Акти градских општина Земун
55

Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2017. годину

Акти градских општина Нови Београд
77

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
77

Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
77

Одлука о организовању продајне изложбе пољопривредних производа, цвећа и осталих биљних засада на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
78

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
79

Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд – у ликвидацији

Акти градских општина Нови Београд
79

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” са огласом

Акти градских општина Нови Београд
80

Решење о именовању општинског правобраниоца Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
80

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
81

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
81

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
81

Решење о именовању в.д. председника месних заједница на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
81

Закључак о давању сагласности на Статут ЈП Спортски центар „Нови Београд” са Статутом

Акти градских општина Нови Београд