» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о буџету Градске општине Раковица за 2017. годину

Акти градских општина Раковица
38

Кадровски план Градске општине Раковица за 2017. годину

Акти градских општина Раковица
38

Одлука о Управи Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
47

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у градској општини Раковица

Акти градских општина Раковица
50

Одлука о допуни Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
50

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању продајних места на којима се обавља трговина на мало ван продајног објекта на подручју градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
50

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама не територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
50

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
51

Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
51

Решење о давању сагласности ЈП „Пословни центар – Раковица” на Одлуку о промени пословног имена

Акти градских општина Раковица
51

Решење о давању сагласности ЈП „Пословни центар – Раковица” на Одлуку о промени претежне делатности предузећа

Акти градских општина Раковица
52

Решење о давању сагласности ЈП „Пословни центар – Раковица” на Одлуку о усвајању Програма пословања за 2017. годину

Акти градских општина Раковица
52

Решење о давању сагласности ЈП „Пословни центар – Раковица” на Одлуку о књижењу вредности локала

Акти градских општина Раковица
52

Решење о избору чланова савета месних заједница на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица