» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о измени Решења о максимирању цена ауто-такси превоза путника

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
1

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
2

Решење о одређивању секретара Скупштине општине Земун за овлашћено лице за поступање по захтеву странака за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Земун
2

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор који користи општина Обреновац

Акти Града
2

Одлука о допуни Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији општине Обреновац

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа општине и о платама и накнадама изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима и службама општине Обреновац

Акти Града
3

Трећа допуна Плана за постављање привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти Града
3

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти Града
3

Решење о давању сагласности председнику градске општине за поверавање изабраним члановима Општинског већа задужења и послова по областима из изворног делокруга општине – Општинског већа

Акти Града