» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2017. годину

Акти градских општина Барајево
26

Одлука о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
30

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
36

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању и издавању билтена Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
36

Одлука о подизању споменика палим ратницима у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године, борцима НОР-а и ЖФТ-а од 1941. до 1945.године и погинулима у ратовима 1990–1999. године у Барајеву

Акти градских општина Барајево
36

Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП – у ликвидацији

Акти градских општина Барајево
37

Решење о образовању одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика палим борцима

Акти градских општина Барајево
37

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
38

Решење о давању сагласности на Статут Центра за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
39

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2017. годину 38 Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” на Програм коришћења помоћи – субвенција за изношење смећа за 2017. годину

Акти градских општина Барајево
39

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” на Програм коришћења помоћи – субвенција за одржавање гробаља за 2017. годину

Акти градских општина Барајево
39

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга

Акти градских општина Барајево
39

Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
69

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
69

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
69

Решење о престанку мандата помоћнику директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађана градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
69

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за коришћење буџетске помоћи у 2015. години и пројекцијама за 2016. и 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана установе културе Културни центар Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о давању сагласности на Програм рада установе културе Културни центар Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
72

Закључак о давању сагласности на Предлог одлуке ЈП за спорт и рекрацију са Одлуком

Акти градских општина Сурчин