» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за блок Г-38 између улица Ружа 3 и Нова 13,Градска општина Вождовац

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица

Акти Града
3

Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2016. године

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културницентар „Обреновац” у Обреновцу о Седмој измени и допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
4

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
4

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника услуга на депонији у Добановцима са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
5

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
6

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена пружања услуга на јавној расвети према ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
6

Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац

Акти јавних предузећа и других организација
10

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд

Акти јавних предузећа и других организација
10

Измене и допуне Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Колективни уговори