» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији града Београда

Акти Града
11

Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Акти Града
12

Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда

Акти Града
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Акти Града
15

Одлука о усвајању Извештаја ликвидационог управника о спроведеном поступку ликвидације „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији

Акти Града
16

Одлука о усвајању завршног ликвидационог биланса „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији

Акти Града
17

Одлука о усвајању Одлуке ликвидационог управника о расподели ликвидационог остатка установе „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији

Акти Града
17

Одлука о усвајању изјаве ликвидациног управника да су све обавезе друштва намирене и да се против друштва не воде други поступци у поступку ликвидације „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији

Акти Града
18

Одлука о усвајању Одлуке ликвидациног управника о окончању поступка ликвидације над „Белеф центром” – установа културе у ликвидацији

Акти Града
19

Одлука о чувању књига и докумената „Белеф центра” – установа културе у ликвидацији

Акти Града
19

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Jaвног комуналног предузећа „Инфостан технологије” чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
21

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину

Акти Града
76

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
76

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
76

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд

Акти Града
76

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд

Акти Града
76

Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда

Акти Града
77

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града