» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину

Акти градских општина Стари град
13

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
14

Решење о именовању секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар„Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
15

Страна Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
15

Правилник о категоризацији спортских организација

Акти градских општина Барајево
21

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у градској општини Барајево у области спорта

Акти градских општина Барајево
110

Решење о давању сагласности на ценовник за редовно и инвестиционо одржавање објеката јавног осветљења на територији градске општине Лазаревац за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
110

Решење о давању сагласности на ценовник за редовно и појачано одржавање некатегорисаних путева на територији ГО Лазаревац у 2017. години

Акти градских општина Лазаревац