» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о потврђивању повеље о братимљењу града Београда и града Чикага, САД

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”

Акти Града
5

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Нови Београд за 2005. годину – 5

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама избраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о допуни Одлуке о организацији и раду органа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о престанку функције члана Општинског већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предузећа „Центар за развој локалне економије Новог Београда” ДОО

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
13

Решење о престанку функције заменика начелика Општинске управе Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
13

Одлука о додели јавних признања општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Измене плана за заштиту од поплаве и ерозије

Акти градских општина Раковица
14

Решење о образовању Комисије за праћење примене етичког кодекса понашања изабраних, постављених и именованих лица Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Решење о измени Решења о оснивању и избору чланова Савета за образовање Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивању закупнине за пословне зграде и просторије чији је корисник општина Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
16

Одлука о утврђивању граница зона грађевинског земљишта на подручју градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
17

Одлука о изради урбанистичког плана путног правца Мали Пожаревац (аутопут Е-75) – МладеновацТопола-Рудник-Таково (веза са планираним аутопутем Београд – Јужни Јадран) од КМ 0+000 до КМ 72+350 на подручју општине Сопот, Младеновац, Топола, Аранђеловац и Горњи Милановац – деоница на територији општине Сопот

Акти градских општина Сопот
17

Одлука о организацији органа градске општине Сопот (пречишћен текст)

Акти градских општина Сопот
23

Пословник Скупштине градске општине Сопот (пречишћен текст

Акти градских општина Сопот