» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2017. годину

Акти градских општина Палилула
31

Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула 28 Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
33

Одлука о изменама и допуни Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
33

Решење о именовању општинског правобраниоца Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
33

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу „Влада Дивљан”

Акти градских општина Палилула
34

Решење о именовању Надзорног одбора Фонда „Зоран Божиновић”

Акти градских општина Палилула
34

Решење о именовању Управног одбора Фонда „Зоран Божиновић”

Акти градских општина Палилула
34

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценовнику услуга превоза скелом преко Дунава са одлуком 34

Акти градских општина Гроцка
35

Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2017. годину

Акти градских општина Обреновац
63

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
63

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом

Акти градских општина Обреновац
65

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом

Акти градских општина Обреновац
66

Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу чијије оснивач Градска општина Обреновац са огласом

Акти градских општина Обреновац
68

Решење о измени Решења о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
68

Решење о образовању савета за безбедност градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац