» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, условима иначину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2017. годину

Акти градских општина Нови Београд
20

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
21

Одлука о преузимању потраживања ЈП „Пословни простор” Општина Нови Београд у ликвидацији

Акти градских општина Нови Београд
21

Закључак којим се даје сагласност на Одлуку о измени Статута ЈП Спортски центар „Нови Београд” са одлуком

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о утврђивању престанка дужности председника Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о измени Решења о оснивању Савета за безбедност Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
23

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
24

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
24

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката у области културе (ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште и музика) средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о разрешењу члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Решење о именовању члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Одлука о додели одборничких мандата

Акти градских општина Чукарица
27

Јавни конкурс за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2017. години

Акти градских општина Барајево
28

Решење о промени назива улице на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
29

Решење о промени назива улице на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка