» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Београда за 2017. годину

Акти Града
3

Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне

Акти Града
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
4

Одлука о допуни Пословника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
4

Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Акти градских општина Савски венац
4

План развоја културе Градске општине Савски венац за период од 2017. до 2019. године

Акти градских општина Савски венац
15

Програм развоја спорта на подручју градске општине Савски венац за период од 2016. до 2018. године

Акти градских општина Савски венац
28

Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању престанка функције заменика правобраниоца Градске општине Савски венац број 06-1-8.2/2016-I01 од 30. децембра 2016. године

Акти градских општина Савски венац
28

Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању престанка функције заменика правобраниоца Градске општине Савски венац број 06-1-8.2/2016-I01 од 30. децембра 2016. године

Акти градских општина Савски венац
29

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
29

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о организацији Управе Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Одлука о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа и додели награда студентима са територије градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
39

Одлука о установљењу награде „Истакнути јавни радник”

Акти градских општина Сурчин
40

Одлука о промени Одлуке о оснивању Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Одлука о оснивању Хуманитарне фондације „Снага живота”

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
45

Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
45

Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин