» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о измени Одлуке о преузимању потраживања ЈП „Пословни простор” општина Нови Београд у ликвидацији

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о утврђивању престанка дужности члану Изборне комисије Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о утврђивању престанка дужности заменику члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о избору члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о избору заменика члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу

Акти градских општина Нови Београд
2

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2017. годину

Акти градских општина Барајево
31

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
31

Решење о образовању комисије за именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Решење о давању сагласности на Статут ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Решење о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Одлука о платама изабраних, именованих и поставањених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Водовод и канализација Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
41

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Пијаце и зеленико Гроцка” са огласом

Акти градских општина Гроцка
42

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП за развој Градске општине Гроцка са огласом

Акти градских општина Гроцка
44

Правилник о изменама и допунама Правилника о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
45

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
45

Решње о измени Решења о избору чланова Административне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Гроцка
45

Решње о измени Решења о избору чланова Мандатне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Гроцка
46

Решење о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Гроцка

Акти градских општина Гроцка
46

Решење о образовању комисије за израду Стратешког плана развоја градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
46

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за развој Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о давању сагласности на употребу имена Гроцка у имену Шотокан карате клуба „Дунав”

Акти градских општина Гроцка