» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлукa о изменама и допуни Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Акти Града
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о димничарским услугама

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној расвети

Акти Града
8

Одлука о изменама Одлуке о комуналној инспекцији

Акти Града
8

Одлука о изменама и допуни Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територијиграда Београда

Акти Града
9

Одлукa о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда

Акти Града
11

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Џорџа Вашингтона, Булевара деспота Стефана и Цетињске, градска општина Стари град

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока уз Улицу Грге Јанкеса у насељу Миријево, градска општина Звездара

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула

Акти Града
15

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица Пожешке, Боре Марковића и парка на Бановом брду, градска општина Чукарица

Акти Града
16

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе, општина Вождовац

Акти Града
17

Одлука о изради изменa и допунa Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20”, у делу приступног пута до комплекса ТС „Београд 20”, градска општина Звездара

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд

Акти Града
19

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора „Урбанистичког завода Београда” – Јавног урбанистичког предузећа са огласом

Акти Града
20

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд

Акти Града