» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Програм спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда утврђених за културна добра – II фаза

Акти Града
3

Решење о додели назива улици на територији градске општине Врачар

Акти Града
3

Решење о додели назива улици на територији градске општине Врачар

Акти Града
3

Решење о додели назива улици на територији градске општине Савски венац

Акти Града
3

Решење о додели назива улици на територији градске општине Стари град

Акти Града
4

Решење о додели назива улици на територији градске општине Стари град

Акти Града
4

Решење о додели назива улици на територији градске општине Чукарица

Акти Града
4

Решење о додели назива улици на територији градске општине Чукарица

Акти Града
4

Решење о додели назива парку на територији градске општине Савски венац

Акти Града
5

Решење о додели назива парку на територији градске општине Стари град

Акти Града
5

Решење о измени Решења о промени назива улица на територији градских општина Вождовац, Нови Београд, Чукарица број 015-195/10-С од 5. маја 2010.године

Акти Града
5

Решењe о давању сагласности на Статут Установе за физичку културу, Спортско-рекреативногцентра „Пионирски град”

Акти Града
5

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”

Акти Града
6

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Стефановић Караџић”

Акти Града
6

Решење о именовању директора Установе културе „Вук Стефановић Караџић”

Акти Града
7

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
7

Решење о разрешењу директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја

Акти Града
7

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Градског центра за социјално предузетништво Београда – 7

Акти Града
8

Решење о именовању директора Градског центра за социјално предузетништво Београда

Акти Града
8

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе „Градски центар за физичку културу”

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе „Градски центар за физичку културу”

Акти Града
8

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
21

Закључaк о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Београда за 2016. годину

Акти Града
21

Закључак о усвајању Извештаја о раду Заштитника грађана за 2016. годину са извештајем

Акти Града
41

Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Акти градских општина Барајево