» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2017. годину

Акти градских општина Вождовац
24

Одлука о Управи Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
33

Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Одлука о површинама јавне намене на подручју градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
35

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о измени Решења о избору Комисије за административна и мандaтна питања

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
36

Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2017. години

Акти градских општина Барајево
37

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у 2017. години

Акти градских општина Барајево
38

Статут Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац (пречишћен текст)

Акти јавних предузећа и других организација
47

Анекс IV Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године, Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године, Анекса II број 1722 од 24. октобра 2016. године и Анекса III број 2055 од 7. децембра 2016. године

Колективни уговори