» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Упутство о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објeката јавне намене за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења (средстава) субвенција из буџета Града Београда за 2017. годину ЈКП „Градска чистоћа”

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Београда за 2017. годину ЈКП „Београдске електране”

Акти Града
3

Решење о давању сагласности ЈП „Градско стамбено”, Београд Данијелова 33, на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Београда за 2017. годину

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допуна Плана детаљне регулације стамбеног насеља Алтина у Земуну за део Блока В 57 и Блок В 57a, градска општина Земун

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину (трећи ребаланс)

Акти градских општина Стари град
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
17

Решење о именовању директора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
17

Решење о изменама Решења о именовању Управног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
18

Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
20

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Чукарица” за 2017. годину

Акти градских општина Чукарица
20

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културног центра „Чукарица” за 2017. годину

Акти градских општина Чукарица
21

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73” за 2017. годину

Акти градских општина Чукарица
21

Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Акти градских општина Младеновац
21

Одлука о постављању спомен-бисте БожидаркеКике Дамњановић Марковић

Акти градских општина Младеновац
22

Исправка Програма спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда, утврђених за културна добра – II фаза

Исправкe