» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2017. године

Акти Града
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом на углу улица Борске и Бахтијара Вагабзаде, градска општина Раковица

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин, за блокове В 10 и В 14

Акти Града
3

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о усвајању Одлуке ликвидационог управника о окончању поступка ликвидације над Установом културе „Вук Караџић” – у ликвидацији

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о усвајању Почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији”

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији”

Акти градских општина Звездара
7

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” са огласом

Акти градских општина Звездара
8

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о давању у закуп непокретности које користи Градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о измени Одлуке о наградама Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
15

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца са огласом

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о престанку дужности члана Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о именовању члана Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о Осмој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин са огласима

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о именовању Управног одбора Хуманитарне фондације „Снага живота”

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе културе Културни центар Сурчин перод од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2016. године

Акти градских општина Сурчин
23

Обавештење Завода за заштиту споменика културе – Установе културе од националног значаја

Акти јавних предузећа и других организација