» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење o неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за станицу за снабдевање горивом на катастарској парцели 5089/8 КО Нови Београд, градска општина Нови Београд

Акти Града
2

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2016. годину

Акти градских општина Обреновац
7

Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обеновац за 2017. годину

Акти градских општина Обреновац
36

Одлука о ослобађању закупаца обавезе плаћања закупнине станова у стамбеном објекту за колективно становање „Хелп” за период од маја 2014. до маја 2016. године, поплављених 16. маја 2014. године због немогућности коришћења

Акти градских општина Обреновац
36

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
36

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
37

Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
38

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
39

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
39

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
39

Решње о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
39

Решење о давању сагласности на Одлуку о првој допуни Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац