» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова продајне галерије „Београд”

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица 22. октобра, Николе Тесле, Капетана Радића Петровића и Старца Вујадина, градска општина Земун

Акти Града
2

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2016. годину

Акти градских општина Палилула
34

Одлука о измени Одлуке о организцији Управе Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
35

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга на скуповима пијачних тезги и привременим објектима, накнадама за коришћење спортских и других објеката и ценама осталих услуга које пружа Градска општина Палилула у вези са управљањем покретном и непокретном имовином

Акти градских општина Палилула
35

Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Савски венац, Република Србија и општине Централни административни дистрикт града Москве, Руска Федерација

Акти градских општина Савски венац
36

Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
38

Одлука о расписивању јавног позива за доделу наменски добијених средства из буџета Града Београда за подстицање програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево

Акти градских општина Барајево
39

Јавни конкурс за доделу наменски добијених средства из буџета Града Беогрда за подстицање програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево

Акти градских општина Барајево
40

Одлука о расписивању јавног позива за доделу наменски добијених средства из буџета Града Беогрда за подстицање програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево

Акти градских општина Барајево
41

Јавни конкурс за доделу наменски добијених средства из буџета Града Беогрда за подстицање програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево

Акти градских општина Барајево
42

Одлука о покретању поступка финансирања програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Барајево у области спорта

Акти градских општина Барајево
42

Јавни конкурс за финансирања програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2017. години

Акти градских општина Барајево
43

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о Деветој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
44

Закључак о давању сагласности на Предлог одлуке ЈП Сурчин гас са Одлуком и Ценовником број 5 за услуге руковања и одржавања система грејања, вентилације и хлађења

Акти градских општина Сурчин
44

Закључак о давању сагласности на Предлог одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша”са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
45

Одлука о проглашењу печата неважећим

Акти јавних предузећа и других организација
46

Одлука којом се утврђује да одредбе члана 34. став 2, став 4, у делу који гласи: „и других прикупљених података” и став 5. Статута Адвокатске коморе Београда („Службени лист Града Београда”, број 93/16), нису у сагласности са Уставом и законом

Акти Уставног суда Србије