» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, градска општина Савски венац

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, градска општина Врачар

Акти Града
3

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2016. годину

Акти градских општина Чукарица
19

Одлука о утврђивању накнаде за присуство и рад одборника на седницама Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
20

Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за имплементацију и мониторинг Стратешког плана развоја ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
20

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама погребних услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
21

Одлука о усвајању Извештаја ликвидационог управника о спроведеном поступку ликвидације ЈП „ДИП Младеновац” у ликвидацији

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о усвајању Изјаве ликвидационог управника да су све обавезе друштва намирене и да се против друштва не воде други поступци у поступку ликвидације ЈП „ДИП Младеновац” у ликвидацији

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о расподели ликвидационог остатка ЈП „ДИП Младеновац” у ликвидацији

Акти градских општина Младеновац
24

Одлука о чувању пословних књига и докумената ЈП „ДИП Младеновац” у ликвидацији

Акти градских општина Младеновац
24

Одлука о усвајању завршног ликвидационог биланса ЈП „ДИП Младеновац” у ликвидацији

Акти градских општина Младеновац
25

Одлука о окончању поступка ликвидације над ЈП „ДИП Младеновац” у ликвидацији

Акти градских општина Младеновац
25

Решење о престанку мандата члана Већа Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
26

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца о Ценовнку стручних услуга предузећа са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
30

Закључак о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин о утврђивању ценовника за пружање браварских, електро и водоинсталатерских услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Београда

Акти јавних предузећа и других организација