» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун, у делу блокова 96 и 97

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела стамбеног насеља „Вишњичко поље”, градска општина Палилула

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део привредне зоне уз ауто-пут Београд – Нови Сад код насеља Батајница,градска општина Земун

Акти Града
4

Показатељ смањења потрошачких цена у мају 2017. године

Акти Града
5

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2016. годину

Акти градских општина Стари град
31

План постављања башта у пешачкој зони и на јавним површинама просторно културно-историјских целина

Акти градских општина Стари град
32

Решење о престанку функције чланa Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
33

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

Акти градских општина Стари град
34

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину

Акти градских општина Лазаревац
91

Одлука о некатегорисаним путевимама на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
93

Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор који користи Градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
94

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
94

Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
95

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
95

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
95

Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
96

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
96

Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
96

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
96

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о десетој измени ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац