» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2016. годину

Акти градских општина Нови Београд
14

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2017. годину

Акти градских општина Нови Београд
31

Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја ЈП „Пословни простор” – Општина Нови Београд у ликвидацији

Акти градских општина Нови Београд
31

Решење о измени Решења о избору чланова Комисије за буџет и финансије Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Решење о измени Решења о избору чланова Комисије за прописе, представке и жалбе Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
32

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
51

Одлука о промени Одлуке о оснивању Хуманитарне фондације „Снага живота”

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
52

Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин