» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 54-2024, издат 2024-05-20
величина 556.02 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
1

Одлука о обезбеђивању услова за уређивање, употребу и унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Београда

Акти Града
3

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању на територији града Београда

Акти Града
6

Одлука о укидању Основне школе „Стари град”, Стари град

Акти Града
6

Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2017/2018. годину

Акти Града
7

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Београда

Акти Града
10

Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, градска општина Врачар

Акти Града
11

Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица: Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, градска општина Савски венац

Акти Града
12

Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом на углу улица Борске и Бахтијара Вагабзаде, градска општина Раковица

Акти Града
13

Одлука о изради Плана детаљне регулације за станицу за снабдевање горивом на катастарској парцели 5089/8 КО Нови Београд, градска општина Нови Београд

Акти Града
14

Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица: 22. октобра, Никола Тесла, Капетана Радића Петровића и Старца Вујадина, градска општина Земун

Акти Града
15

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Алтина” у Земуну за део Блока В 57 и Блок В 57А, градска општина Земун

Акти Града
16

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин, за блокове В 10 и В 14

Акти Града
17

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела стамбеног насеља „Вишњичко поље”, Градска општина Палилула

Акти Града
18

Одлука о изради Плана детаљне регулације за део привредне зоне уз ауто-пут Београд – Нови Садкод насеља Батајница, градска општина Земун

Акти Града
19

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун, у делу блокова 96 и 97

Акти Града
20

Одлука о подизању спомен-бисте Вука Бојовића

Акти Града
20

Одлука о оснивању Привредног друштва „Фајнал фор Београд 2018” д.о.о

Акти Града
22

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Акти Града
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд

Акти Града
23

Одлука о усвајању пројеката јавно-приватногпартнерства у обављању комуналне делатности јавног превоза путника на територији града Београда (потез 500)

Акти Града