» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Сунчане долине на Бановом брду и блока између улица Пожешке и Маршала Толбухина, градска општина Чукарица

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене Плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, градска општина Нови Београд

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између Булевара војводе Путника и улица Праховске и Штипске, градска општина Савски венац

Акти Града
4

Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
4

Решење о именовању чланице Надзорног одбора установе Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
5

Решење о избору чланова и чланица сталних радних тела Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о завршном рачуну Градске општине Раковица за 2016. годину

Акти градских општина Раковица
21

Одлука о сталним манифестацијама из области спорта од значаја за Градску општину Раковица – 21

Акти градских општина Раковица
22

Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину

Акти градских општина Раковица
22

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину

Акти градских општина Раковица
23

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину

Акти градских општина Раковица
23

Протокол о примопредаји дужности

Акти јавних предузећа и других организација