» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда

Акти Града
8

Одлука о суфинансирању програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији Града Београда

Акти Града
10

Одлука о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског водовода преко прикључка са блок водомером

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Спортског комплекса „Обилић”, улица Велимира Тодоровића и Метохијске и трасе саобраћајнице УМП-а, Градска општина Врачар

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације Сунчане долине на Бановом брду и блока између улица Пожешке и Маршала Толбухина, Градска општина Чукарица

Акти Града
14

Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд

Акти Града
15

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Дирекција ФЕСТ-а

Акти Града
15

Одлука о измени Одлуке о подизању споменика Стефану Немањи

Акти Града
15

Одлука о реструктурирању зајма по уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој за реализацију Пројекта изградње моста преко Саве Чукарица – Нови Београд и уговора о зајму за финансирање дела Пројекта унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре и задужењу Града Београда за финансирање Пројекта реконструкције улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана и подземних гаража у Улици кнеза Милоша

Акти Града
16

Одлука о отпису потраживања Града Београда доспелих на дан 31. децембар 2015. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода због продаје капитала субјекта приватизације „Индустрија обуће Београд” а.д.

Акти Града
17

Одлука о отпису потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31. август 2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП „Мостоградња” а.д. из Београда

Акти Града
18

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Саобраћајног предузећа „Ласта” а.д. на дан 30. новембар 2016. године која нису обухваћена споразумом о одлагању плаћања пореског дуга са припадајућом каматом до 31. децембра 2016. године

Акти Града
18

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог Града Београда у капиталу Привредног друштва Фабрика аутобуса и специјалних возила „Икарбус” а.д. из Београда

Акти Града
18

Одлука о отпису потраживања Града Београда доспелих на дан 31. децембар 2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Приведног друштва за железничко угоститељство и туризам „Желтурист” д.о.о. из Београда

Акти Града
19

Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембар 2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда Привредног друштва „Друштво за одржавање зграда” д.о.о. из Београда

Акти Града
19

Решење о додели назива шеталишту на територији Градских општина Нови Београд и Земун

Акти Града
20

Решење о именовању директора „Урбанистичког завода Београда” Јавног урбанистичког предузећа

Акти Града
20

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”

Акти Града
21

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”

Акти Града
21

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
21

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
21

Решење о разрешењу представника Града Београда дужности члана у Скупштини Привредног друштва „Велетржница Београд” д.о.о.

Акти Града
21

Решење о одређивању представника Града Београда за члана Скупштине Привредног друштва „Велетржница Београд” д.о.о.

Акти Града
21

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града