» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2017. годину

Акти градских општина Чукарица
11

Одлука о установљењу награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” и захвалнице Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Одлука о финансирању културно-социјалнихпрограмских активности за пензионере из буџета ГО Чукарица у 2017. години

Акти градских општина Чукарица
13

Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Одлука о утврђивању сталних манифестација у области културе, образовања и спорта од значаја за ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Одлука о стављању ван снаге Закључка VII-05број 06-132/2015

Акти градских општина Чукарица
15

Правилник о условима, критеријумима и начину расељавања лица – власника стамбених објеката који су оштећени или срушени дејством клизишта на локацији Умка – Дубоко

Акти градских општина Чукарица
16

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
17

Решење о именовању директорке Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
17

Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
17

Решење о именовању председнице Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
17

Закључак о стављању ван снаге Правилника о условима, критеријумима и начину расељавања лица – власника стамбених објеката који су оштећени или срушени дејством клизишта на локацији Умка – Дубоко („Службени лист Града Београда”, број 27/15)

Акти градских општина Чукарица
17

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Сопот за 2016. годину

Акти градских општина Сопот
37

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2017. годину

Акти градских општина Сопот
56

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
56

Решење о постављењу Општинског правобраниоца Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
57

Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
57

Решење о допуни Решења о одређивању улица у насељеним местима на територији Градске општине Сопот из којих се врши одвожење кућног смећа

Акти градских општина Сопот