» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

План детаљне регулације дела централне зоне просторна целина марина „Дорћол”

Акти Града
3

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – северни део Прве месне заједнице у Земуну између улица: Ђуре Ђаковића, Карађорђеве, продужетка улице Джона Кенедија и Кеја ослобођења

Акти Града
18

План детаљне регулације за блок између улица: Зрмањске, Васе Стајића, Мајданске Чукарице, Високе и Кировљеве, општина Чукарица

Акти Града
29

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације

Акти Града
30

Решење о ценама услуга за извршење програма у делатности друштвене бриге о деци у Београду

Акти Града
31

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – блокова између улица: Венизелосове (Ђуре Ђаковића), Кнез Милетине и Ђорђа Јовановића – општина Стари град

Акти Града
32

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације пословно-привредног комплекса „Клисина” у Батајници

Акти Града
33

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације између улица: Војислава Илића, Господара Вучића, Косте Абрашевића, Генерала Михајла Живковића, Раваничке и Станислава Сремчевића (блокови од 8 до 15)

Акти Града
35

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању и утврђивању подручја месних заједница на територији општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о измени и допуни Решења о избору савета месних заједница са територије општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о верификацији мандата одборника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о избору Одбора за безбедност општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о измени Решења о избору Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатности

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
38

Решење о именовању заменика директора Центра за физичку културу Врачар

Акти градских општина Врачар
38

Решење о разрешењу члана Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Врачар
38

Решење о избору члана Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Врачар
39

Решење о допуни Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
39

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
39

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
39

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2005. годину

Акти градских општина Палилула
46

Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Решење о разрешењу члана Савета за друштвене делатности Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Решење о измени Решења о образовању Савета за друштвене делатности Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о давању сагласности на Одлуку УО ЈКП „Обреновац”

Акти градских општина Обреновац
47

Исправка Решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу двоструког вода 110 кВ од границе Регулационог плана насеља Миријево до постојеће ТС 110/35 (110/10 кВ) Београд 1

Исправкe