» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о Управи у Градском правобранилаштву Града Београда

Акти Града
2

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда

Акти Града
6

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2017. године

Акти Града
6

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
63

Одлука о изменама и допунама Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
63

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
64

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац са огласом

Акти градских општина Лазаревац
66

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
66

Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
67

Решење о престанку функције директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
67

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
68

Исправка Одлуке о отпису потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих 31. августа 2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП „Мостоградња” а.д. из Београда

Исправкe