» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићевог венца и Змај Јовине, општина Стари град

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Милешевске, Војводе Драгомира, Цара Николаја ИИ и Радослава Грујића, општина Врачар

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за град Београд – 5

Акти Града
5

Одлука о подизању споменика Махатми Гандију – 5

Акти Града
5

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2006. годину

Акти Града
25

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака Куће легата из Београда

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака БЕЛЕФ центра из Београда

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места запослених у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
26

Решења о разрешењима и именовањима појединих чланова школских одбора у основним школама на територији града Београда

Акти Града
30

Решења о разрешењима и именовањима појединих чланова школских одбора у средњим школама на територији града Београда

Акти Града
31

Показатељ раста цена на мало у фебруару 2006. године

Акти Града
32

Одлука о успостављању сарадње градске општине Земун и општине Риф Дамаск, Сиријска Арапска Република

Акти градских општина Земун