» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности ЈП „Хиподром Београд”, Београд, на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Београда за 2017. годину

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела III месне заједнице у Лазаревцу – за улице Бранка Пешића, Солунску, Славише Ђорђевића и Нову улицу (продужетак Улице Славише Ђорђевића до везе са Улицом Милентија Поповића), градска општина Лазаревац

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Косте Главинића, Руске, надвожњака железничке пруге и Булевара војводе Мишића, градска општина Савски венац

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића, градска општина Вождовац

Акти Града
4

Показатељ повећања потрошачких цена у августу 2017. године

Акти Града
5

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину

Акти градских општина Врачар
20

Решење о измени Решења о именовању председника/председнице, заменика/заменице председника/председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
20

Решење о допуни Решења о избору чланова и чланица сталних радних тела Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2017. годину

Акти градских општина Гроцка
40

Решење о измени Решења о избору чланова Мандатне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Гроцка
40

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о Једанаестој измени Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац