» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тедеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део Блока 20, градска општина Нови Београд

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду – прва фаза

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације Пијаце „Каленић”, градска општина Врачар

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације пијаце у делу блока 44, градска општина Нови Београд

Акти Града
6

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације Пијаце „Бањица”, градска општина Вождовац

Акти Града
7

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
7

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга на скуповима пијачних тезги и привременим објектима, накнадама за коришћење спортских и других објеката и ценама осталих услуга које пружа Градска општина Палилула у вези са управљањем покретном и непокртеном имовином

Акти градских општина Палилула
8

Решење о утврђивању престанка функције чланова Већа Градске општине Палилула због поднете оставке

Акти градских општина Палилула
8

Решење о избору чланова Већа Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Решење о утврђивању престанка функције одборнику Скупштине Градске општине Палилула због преласка на нову функцију

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о измени Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о избору заменице заштитника грађана/ грађанки Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
10

Одлука о престанку функције чланице Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
10

Одлука о избору члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
10

Одлука о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
10

Решење о постављењу заменика начелника Управе Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Одлука о додели одборничког мандата

Акти градских општина Чукарица
11

Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Управе Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавном предузећу за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин за физичка и правна лица са Ценовником

Акти градских општина Сурчин