» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Измене Генералног плана Београда 2021. (измене ГП 2005/1)

Акти Града
6

Одлука о грађанском браниоцу за град Београд 6

Акти Града
10

Одлука о потврђивању мандата одборнику Дејану Милековићу

Акти Града
11

Одлука о допунама Одлуке о условима продаје 2.000 социјално непрофитних станова у Београду

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т-6 до Панчеваког моста

Акти Града
12

План детаљне регулације за изградњу бициклистич ке стазе од Дорћола до Аде Циганлије

Акти Града
29

Измена Правила Београдског сајма књига

Акти Града
30

Решење о стављању под заштиту природног добра „Две тисе Саборне цркве”

Акти Града
31

Правилник о изменама и допунама Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

Акти Града
32

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис’’ за паркирање возила и пренос непрописно паркираних возила

Акти Града
32

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Сава центар” са Ценовником услуга Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
37

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације делова саобраћајница Јужног булевара, Господара Вучића, Владимира Карића и Ђердапске

Акти Града
38

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста

Акти Града
39

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна професору мр Вукосави Живковић

Акти градских општина Земун
39

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна протојереју Бранку Зелену

Акти градских општина Земун
40

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Александру Каракашевићу

Акти градских општина Земун
40

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна кустосу Гордани Кораћ

Акти градских општина Земун
40

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна професору др Анђелки Лазаревић

Акти градских општина Земун
40

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Немањи Романдић у

Акти градских општина Земун
40

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна пуковнику Зорану Сарићу

Акти градских општина Земун
41

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Војину Старчевићу

Акти градских општина Земун
41

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна професору Јованки Стојић

Акти градских општина Земун
41

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна примаријусу др Мирослави Чорлија

Акти градских општина Земун
41

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Душици Ракић

Акти градских општина Земун
41

Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Волфгангу Фрорату (Wolfgang Frorath)

Акти градских општина Земун
42

Закључак о давању сагласности на измене и допуне Статута ЈП за управљање пословним простором „Пословни простор Звездара” са Одлуком о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Звездара” и пречишћеним текстом Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
46

Одлука о установљењу награда и других јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
47

Решење о именовању јавног правобраниоца општине Барајево

Акти градских општина Барајево
48

Одлука којом се утврђује да поједине одредбе Одлуке о ауто-такси превозу и Плана потреба за аутотакси превозом у граду Београду у 2005. години нису у сагласности са Уставом и законом

Акти Уставног суда Србије