» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку заштите Заштићеног природног добра „Келреутерија” на Калемегдану у Београду

Акти Града
1

Одлука о промени оснивачког акта установе социјалне заштите Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда

Акти Града
5

Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембар 2016. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Београда Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП” а.д. из Новог Сада

Акти Града
5

Одлука о непредузимању и прекиду мера принудне наплате по основу изворних јавних прихода и одлагању плаћања дугованог пореза на рате са стањем на дан 31. октобар 2017. године према Привредном друштву „Симпо” а.д. Врање

Акти Града
6

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима Београда „Путеви Београда” чији је оснивач Град Београд

Акти Града
7

Правила Филмског фестивала у Сопоту – СОФЕСТ

Акти Града
9

Измене и допуне Програма спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културноисторијских целина на територији града Београда, утврђених за културна добра – II фаза

Акти Града
10

Решење о допуни Решења о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд

Акти Града
11

Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије

Акти Града
11

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града
11

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда

Акти Града
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда

Акти Града
11

Решење о разрешењу в.д. директора Градског завода за вештачењa

Акти Града
12

Решење о именовању директора Градског центра за вештачењa

Акти Града
12

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуну Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
12

Решење о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града