» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о измени Решења о оснивању Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда

Акти Града
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Педагошком музеју

Акти Града
2

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом „ОМВ обилазница 2”, градска општина Сурчин

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за Улицу Душана Петровића Шанета, део између „А и Б” низа, градска општина Лазаревац

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације дела подручја између улица: Браће Јерковић, кружног пута Вождовац, Булевара Пека Дапчевића и Дарвинове, градска општина Вождовац

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за део блока између улица: Железничке, Живка Петровића и Првомајске, градска општина Земун

Акти Града
6

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2017. године до 15. марта 2018. године (у зимским условима)

Акти Града
7

Решење о одређивању категорија јавних зелених површина

Акти Града
28

Показатељ потрошачких цена у септембру 2017. године

Акти Града
29

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац