» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о проширењу делатности Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о оснивању Привредног друштва „Спортски центар – Раковица” д.о.о.

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду органа општине Стари град

Акти градских општина Стари град
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
5

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Стари град
5

Решење о давању сагласности на Статут ЈП Спортско рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
6

Статут Јавног предузећа Спортско рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” – 6

Акти градских општина Стари град
11

Решење о престанку дужности члана у Управном одбору Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
11

Решење о престанку дужности члана у Надзорном одбору Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
11

Решење о разрешењу дужности члана у Надзорном одбору Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
12

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
12

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
12

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2006. годину

Акти градских општина Барајево
12

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о приступању израде Стратешког плана развоја општине Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Решење о измени Решења о избору чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Решење о давању сагласности на Одлуку УО ЈКП „10. октобар” Барајево бр. 224-2/06 од 14. фебруара 2006. године

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о увећању цена смећа

Акти градских општина Барајево
14

Закључак о субвенционисању цена услуга грејања – 14

Акти градских општина Барајево
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању општинског Фонда за стипендирање студената и постдипломаца

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2006. годину Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на годишњи програм улагања средстава фонда у спречавање и отклањање штетних последица производње угља и електричне енергије у општини Лазаревац у 2006. години

Акти градских општина Лазаревац
15

Правилник о величини, изгледу и другим условима за постављање летњих башта у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
16

Пословник Скупштине градске општине Лазаревац (пречишћен текст)

Акти градских општина Лазаревац
26

Одлука о измени Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје МЗ Барошевац

Акти градских општина Лазаревац
26

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Барошевац

Акти градских општина Лазаревац
27

План детаљне регулације простора између улице Карађорђеве, Магистралног пута М-23, реке Велики луг и Индустријске зоне у Младеновцу – прва фаза – 27

Акти градских општина Младеновац
41

Решење о промени назива улица у КО Међулужје – 41

Акти градских општина Младеновац
42

Решење о промени назива улица у КО Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
43

Решење о одређивању назива улица у КО Међулуж је

Акти градских општина Младеновац
44

Решење о измени Решења о одређивању промена назив аулица у селу Кораћица КО Кораћица

Акти градских општина Младеновац
44

Одлука о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
44

Одлука о допуни Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
45

План детаљне регулације „Бело Поље” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
60

Одлука о буџету општине Сурчин за 2006. годину – 60

Акти градских општина Сурчин
63

Одлуке о изради печата

Акти градских општина Сурчин