» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна професору др Зорану Аврамовићу

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Жарку Богуновићу

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Круниславу Симићу

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Бранислави Ивановић Гак

Акти градских општина Земун
3

Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Школи за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”

Акти градских општина Земун
3

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору члана Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о тринаестој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
4

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
4

Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
4

Решење о измени Решња о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
4

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
5

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Решење о именовању директора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
7

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне и одржавању гасоводне мреже Сурчин

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о давању сагласности на Измену Програма рада установе културе – Културни центар Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
8

Правилник о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о утврђивању престанка дужности начелника Управе Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
9

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Коста Абрашевић”, Београд

Исправкe