» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Oдлука о изменама и допунама Oдлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између Булевара војводе Мишића и улица: Руске, Виктора Игоа, Милована Глишића и Генерала Черњајева, градска општина Савски венац

Акти Града
3

Одлука о изради Плана детаљне регулације за део Блока 65, градска општина Нови Београд

Акти Града
4

Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица: Железничке, Живка Петровића и Првомајске, градска општина Земун

Акти Града
5

Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом „ОМВ oбилазница 2”, градска општина Сурчин

Акти Града
6

Одлука о изради Плана детаљне регулације за Улицу Душана Петровића Шанета, део између „А и Б” низа, градска општина Лазаревац

Акти Града
7

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општина Нови Београд

Акти Града
8

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
8

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
9

Одлука о измени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд”

Акти Града
10

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Центар београдских фестивала

Акти Града
10

План генералне регулације за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин

Акти Града