» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности Предузећу за одржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” на Одлуку о ценама димничарских услуга за домаћинства у систему обједињене наплате

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Градско стамбено” на Одлуку Управног одбора о накнади за одржавање стамбених зграда

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Градско стамбено” на Одлуку о висини накнаде за послове одржавања хигијене (редовно чишћење и прање) заједничких делова стамбених зграда

Акти Града
2

Измена и допуна Правилника о типу, величини, изгледу и другим условима за постављање привремених објеката на јавним површинама

Акти Града
2

Решење о посебном режиму саобраћаја на подруч ју града Београда у периоду од 15. новембра 2005. до 15. марта 2006. године (у зимским условима) 2

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у октобру 2005. године

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2005. годину

Акти градских општина Раковица
6

Одлука о сахрањивању и гробљима на територији општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби и заштити грба и стега општине и насељеног места Младеновац

Акти градских општина Младеновац
10

Одлука о оснивању позоришног фестивала

Акти градских општина Младеновац
11

Одлука о изменама и допуни Одлуке о установљењу „Ликовне колоније”

Акти градских општина Младеновац
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће у општини Младеновац

Акти градских општина Младеновац
12

Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање забавних игара и игара на срећу на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
12

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о именовању председника и чланова Савета манифестације „Ликовна колонија”

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о именовању председника и чланова Савета манифестације Позоришни фестивал

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о именовању председника и чланова Савета манифестације „Шумадијске метафоре”

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о одређивању назива улица у викенд насељу на Космају СО Кораћица

Акти градских општина Младеновац
14

Решење о измени Решења о одређивању назива улица у викенд насељу на Космају КО Кораћица

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о допуни Одлуке о коришћењу пословног простора општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
14

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор који користи општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације „Бело поље” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о расписивању конкурса за расподелу кредита у оријентационом износу до 5.000.000 динара

Акти градских општина Обреновац