» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Упутство о изменама Упутства о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене

Акти Града
2

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2017. годину

Акти градских општина Земун
25

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у градској општини Земун

Акти градских општина Земун
28

Одлука о изменама Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Земун

Акти градских општина Земун
28

Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Земун

Акти градских општина Земун
28

Одлука о оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
30

Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
30

Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
31

Решење о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
31

Решење о разрешењу два члана Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту и избору нових чланова Савета

Акти градских општина Земун
31

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
31

Решење о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
32

Решење о разрешењу два члана Комисије за родну равноправност и избору нових чланова Комисије

Акти градских општина Земун
32

Решење о разрешењу члана Комисије за споменике и називе улица и тргова и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
32

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
33

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
33

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2017. годину

Акти градских општина Савски венац
49

Одлука о давању сагласности на Правилник о коришћењу Куће краља Петра I

Акти градских општина Савски венац
50

Одлука сагласности на Ценовник о услугама организације догађаја у просторијама у Кући краља Петра I са Ценовником

Акти градских општина Савски венац
50

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
51

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Филип Вишњић”, Београд

Исправкe