» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
2

Решење о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији града Београда

Акти Града
6

Упутство ЈП „Путеви Београда” о начину вршења зимске службе на улицама и општинским путевима на територији града Београда

Акти Града
8

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за стамбени комплекс уз Црнотравску улицу, градска општина Савски венац

Акти Града
9

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9, за део блока Е6, зона В1 узБулевар краља Александра, градска општина Звездара

Акти Града
10

Друга одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
35

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
36

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама

Акти градских општина Сурчин
36

Одлука о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о давању сагласности на Другу измену Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2017, 2018. и 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о давању сагланости на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин