» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блокове између улица: Кнез Данилове, Владетине, Далматинске и Станоја Главаша, градска општина Палилула

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за блок између улица: 27. марта, Ђушине, Далматинске и Др Драгослава Поповића, градска општина Палилула

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између комплекса Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић” и улица: Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, градска општина Земун

Акти Града
4

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
5

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Врачар са пројекцијама за 2018. и 2019. годину

Акти градских општина Врачар
18

Одлука о измени Одлуке о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
19

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
19

Решење о измени Решења о именовању председника/председнице, заменика председника/председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/ чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар