» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Ценовника ЈКП „Зеленило – Београд” број 9238 од 27. марта 2017. године са Изменама и допунама Ценовника

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), Општина Чукарица, за Блок 1

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица, за Блок 4

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и wellness и spa центра на подручју КО Кораћица, градска општина Младеновац

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина Савски венац

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, градска општина Палилула

Акти Града
6

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину

Акти градских општина Стари град
22

Одлука о избору члана Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
22

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
23

Одлука Адвокатске коморе Београда број 1-11/2017 од 2. новембра 2017. године

Акти јавних предузећа и других организација
23

Одлука Адвокатске коморе Београда број 1-71/2017 од 21. новембра 2017. године

Акти јавних предузећа и других организација