» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о изради Плана детаљне регулације за стамбени комплекс уз Црнотравску улицу, градска општина Савски венац

Акти Града
2

Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина Савски венац

Акти Града
3

Одлука о изради Плана детаљне регулације за блокове између улица: Кнез Данилове, Владетине, Далматинске и Станоја Главаша, градска општина Палилула

Акти Града
4

Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: 27. марта, Ђушине, Далматинске и Др Драгослава Поповића, градска општина Палилула

Акти Града
5

Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, градска општина Палилула

Акти Града
6

Одлука о изради Измена и допуна Планa детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка

Акти Града
7

Одлука о изради Плана детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и wellness и spa центра на подручју КО Кораћица, градска општина Младеновац

Акти Града
8

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације локације „Мали пролаз” – део насеља Међулужје у Младеновцу, градска општина Младеновац

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације локације „Моравска” – део насеља Баташево у Младеновцу, градска општина Младеновац

Акти Града
9

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1–Е9, за део блока Е6, зона В1 уз Булевар краља Александра, градска општина Звездара

Акти Града
10

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између комплекса Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић”и улица: Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, градска општина Земун

Акти Града
11

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Плави хоризонти за блок између улица: Курирске, Др Борислава Вујадиновића, Рајка Лешјанина и Стојана Марковића, градска општина Земун

Акти Града
12

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 1 и 2, за блок између саобраћајница С6, Новосадски ауто-пут, С10 и С11

Акти Града
13

Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс „Авала филм”, градска општина Чукарица

Акти Града
15

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица, за Блок 1

Акти Града
16

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица, за Блок 4

Акти Града
17

Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин

Акти Града
18

План детаљне регулације за блок између улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд

Акти Града
35

Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX

Акти Града
35

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора аутопута E-70 граница Хрватске – Београд (Добановци),општине Земун и Сурчин

Акти Града