» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о буџету Градске општине Гроцка за 2018. годину

Акти градских општина Гроцка
32

Одлука о покретању поступка ликвидације

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
34

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
34

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
34

Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
37

Одлука о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину

Акти градских општина Обреновац
62

Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Акти градских општина Обреновац
62

Одлука о ослобађању закупаца станова у јавној својини Града Београда чији је корисник Градска општина Обреновац обавезе плаћања закупнине за период мај 2014 – мај 2016. године, поплављених 16. маја 2014. године, због немогућности коришћења

Акти градских општина Обреновац
63

Одлука о оснивању Савета за здравље, социјалну и дечју заштиту на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
64

Решење о трећој измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
65

Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
65

Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обеновац за 2017. годину

Акти градских општина Обреновац