» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране’’ на Одлуку о ценама

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација’’ на Одлуку о ценама

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку о ценама

Акти Града
3

Решење о давању сагласности Градском саобраћајном предузећу „Београд” на Одлуку о ценама

Акти Града
4

Решење о давању сагласности Саобраћајном предузећу „Ласта” на Одлуку о накнадама за превоз путника и пртљага на градским и приградским линијама на подручју Београда

Акти Града
9

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
9

Упутство о измени Упутства о условима складиштења, чувања, обнављања и евидентирања градских робних резерви и признања кала и растура на робама робних резерви

Акти Града
10

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Стеријине, Митрополита Петра, Мише Вујића и Османа Ђикића, општина Палилула

Акти Града
10

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Спортско-рекреативног центра „Кошутњак” у Београду

Акти Града
12

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара општина Звездара

Акти Града
12

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: 27. марта, Станоја Главаша, кнеза Данила, Далматинска и др Драгослава Поповића, општина Палилула

Акти Града
14

Одлука о успостављању сарадње градске општине Земун и града Крфа, Република Грчка

Акти градских општина Земун
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2005. годину

Акти градских општина Савски венац
22

Одлука о оснивању установе културе „Дечји културни центар Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2005. годину

Акти градских општина Барајево
28

Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање забавних игара и игара на срећу на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
28

Одлука о регулисању међусобних права и обаве за између МЗ „Барајево” и МЗ „Глумчево брдо”

Акти градских општина Барајево
29

Решење о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији

Акти градских општина Барајево
29

Решење о постављењу директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
30

Решење о констатовању оставке председника општине

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о констатовању престанка мандата заменику председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о избору председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о именовању заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о разрешењу чланова Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о избору чланова Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
32

Одлука о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
36

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
36

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
37

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
37

Решење о утврђивању назива улице у месној заједници „Петка”

Акти градских општина Лазаревац
37

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за отварање и експлоатацију површинског копа „Велики Црљени”

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о промени назива улица у селу Амерић

Акти градских општина Младеновац
38

Решење о промени назива улица у селу Ковачевац

Акти градских општина Младеновац
40

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету (допунски буџет) градске општине Обреновац за 2005. годину

Акти градских општина Обреновац
42

Одлука о допуни Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
43

Решење о разрешењу заменика председника градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
43

Решење о давању сагласности на разрешење заменика председника градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
43

Решење о именовању заменика председника градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
43

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
43

Решење о разрешењу члана Општинског већа

Акти градских општина Сопот
44

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
44

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот