» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2018. годину

Акти градских општина Савски венац
16

Кадровски план Управе Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
16

Кадровски план Правобранилаштва Градске општине Савски венац за 2018. годину

Акти градских општина Савски венац
16

Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из средстава буџета Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
18

Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2018. годину

Акти градских општина Барајево
43

Одлука о покретању поступка за израду програма гасификације на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2018. годину

Акти градских општина Барајево
44

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за изношење смећа за 2018. годину

Акти градских општина Барајево
44

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за одржавање гробаља за 2018. годину

Акти градских општина Барајево
44

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за закуп пословног простора Црвеног крста за 2018. годину

Акти градских општина Барајево
45

Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
75

Страна Решење о давању сагласности на Програм рада Хуманитарне фондације „Снага живота” за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
75

Решење о давању сагласности на Програм рада установе културе Културни центар Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
76

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
76

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
76

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
77

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
77

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекрације за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
77

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
78

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
78

Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2018. годину

Акти градских општина Сурчин
78

Закључак о утврђивању Списка некатегорисаних путева на подручју насељеног места Сурчин

Акти градских општина Сурчин