» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2018. годину

Акти градских општина Палилула
28

Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
31

Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2018. годину

Акти градских општина Чукарица
53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката деловања аматерских друштава из области културе средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката у области културе (ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште и музика) средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
54

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
54

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења и невладиних организација средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
55

Одлука о утврђивању дела Сремчице као посебног насељеног места на подручју градске општине Чукарица у смислу члана 2, став 3. Одлуке о одржавању чистоће

Акти градских општина Чукарица
55

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
55

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
56

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичко-спортске организацијеГрадске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
56

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
56

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
61

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о измени и допуни Oдлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац