» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2018. годину

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о измени Решење о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Пословни центар – Вождовац” за 2018. годину

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
72

Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
75

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
75

Решење о избору члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о престанку дужности члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о престанку дужности члана Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о престанку мандата општинског правобраниоца Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о именовању општинског правобраниоца Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о именовању заменика општинског правобраниоца Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
77

Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
77

Решење о разрешењу директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
77

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
77

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Топлификација” Лазаревац из 2016. године

Акти градских општина Лазаревац
77

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом „Првог приградског позоришта Лазаревац” Лазаревац за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на Одлуку о другој промени Статута Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни„Колубара”за 2017. годину

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о разрешењу председника Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о именовању председника Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац