» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Правилник о измени и допуни Правилника о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у новембру 2005. године

Акти Града
2

Правилник о изменама и допунама Правилника о звањима, занимањима и платама постављених и запослених лица у Општинској управи градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о установљењу награде општине Чукарица „Матија Бан” и захвалнице општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
2

Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање забавних игара и игара на срећу на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Младеновац за 2005. годину

Акти градских општина Младеновац
8

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Младеновац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Младеновац
9

Одлука о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите

Акти градских општина Младеновац
10

Решење о именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачкоинвалидске заштите

Акти градских општина Младеновац
10

Решење о давању сагласности на цене основних комуналних производа и услуга – воде и канализације, изношења смећа, испоруке топлотне енергије и одржавања стамбених зграда које плаћају непосредни корисници

Акти градских општина Обреновац