» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Правилник о измени и допуни Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
1

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2018. годину

Акти Града
18

Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа „Ада Циганлија”

Колективни уговори
19

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране”

Колективни уговори
19

Анекс II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београд-пут”

Колективни уговори
20

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈП „Београдска тврђава”

Колективни уговори
20

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈВП „Београдводе”, Београд

Колективни уговори
21

Анекс I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација”

Колективни уговори
21

Анекс I Колективног уговора код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Колективни уговори
21

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Градска чистоћа”

Колективни уговори
22

Анекс I Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” – Београд

Колективни уговори
23

Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Колективни уговори
23

Анекс II Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Колективни уговори
23

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Инфостан технологије”

Колективни уговори
24

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Јавно осветљење”, Београд

Колективни уговори
24

Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Београд

Колективни уговори
24

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Погребне услуге”, Београд

Колективни уговори
25

Анекс I Колективног уговора за Јавно предузеће „Сава центар”

Колективни уговори
25

Анекс I Колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП

Колективни уговори
26

Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”

Колективни уговори
26

Анекс I Колективног уговора код послодавца JKП „Зеленило – Београд”

Колективни уговори